Regels voor varen op water met boot of sloep

Dit zijn in Nederland de regels voor varen op het water met boot of sloep

Als je een vakantiehuis met sloep hebt gehuurd in Nederland en met je boot of sloep wilt gaan varen, heb je te maken met geschreven en ongeschreven regels. Hierbij maakt het niet uit of je bijvoorbeeld vaart op het IJsselmeer, Markermeer, de Friese Meren of het Veerse Meer. Deze vaarregels gelden voor iedereen en overal. Ook bij een vaarvakantie of watersportvakantie Nederland heb je dus deze regels na te leven.

Wanneer vaarbewijs nodig?

Verder op deze pagina vind je uitgebreide informatie wanneer je een vaarbewijs nodig hebt. Lees deze informatie goed door voor je bijvoorbeeld een jacht, sloep of snelle motorboot huurt.

varen met vrienden

Vakantie met eigen boot, jacht of sloep

Deze verkeersregels op het water gelden natuurlijk ook als je met een eigen boot, sloep, jacht of zeilboot in de Nederlandse wateren gaat varen. Dus niet alleen als je een boot of sloep op een vakantiepark met jachthaven hebt gehuurd of een last minute huisje aan het water hebt geboekt.

Dit zijn de regels op het water in Nederland?

Nederland is natuurlijk een waterrijk land. Veel mensen gaan in de zomer met een bootje het water op gaan om lekker van het mooie weer te genieten. Maar als je een bootje of sloep koop of huurt zijn er wel regels waar iedereen zich aan moet houden. Je kunt zowel de zee op, de kanalen bevaren als door een natuurgebied met een bootje.

Nederland is watersportland nummer één

Vaarvakantie boeken? Nederland heeft zo een groot en wijd vertakt rivieren netwerk dat je werkelijk overal met de boot naartoe kunt gaan en daar zijn ook de vele watergebieden op ingericht. Een groot deel van de binnenvaartkanalen en rivieren wordt ook gebruikt door de beroepsvaart, die varen met grote en soms ook zware vaartuigen, waardoor ze dus minder snel en wendbaar zijn in vergelijking met de gewone recreatievaartuigen. Net als op de weg zijn er verkeersregels om veilig met zijn allen te kunnen varen op het vaarwater, zonder elkaar in de weg te zitten. Deze regels gelden dus ook voor een vakantie met de boot!

In welke reglementen zijn deze vaarregels vastgelegd?

Deze algemene vaarregels zijn in Nederland vastgesteld in een aantal regelingen, zoals onder andere het BPR (Binnenvaartpolitiereglement) en het RPR (Rijnvaartpolitiereglement). Het is voor eenieder die het water op gaat aan te raden eerst deze voorschriften eens door te nemen voordat u het water in gaat. Of je nu van kanoën of van varen op een boot of sloep houdt, iedereen moet zich ook echt aan deze regels houden.

Deze regels voor het varen met een boot of sloep gelden overal

Het maakt natuurlijk wel veel uit waar je vaart en ook met welk schip. In een kleine open boot op een klein recreatiemeer, zonder veel andere boten, dan heb je maar weinig navigatieregels nodig en hoef je daar ook niet zoveel van af te weten. Ga je daarentegen met datzelfde kleine open bootje op een grote rivier varen met een groot aantal beroeps- en recreatieboten, dan kunnen er zeer gevaarlijke situaties ontstaan als je je niet aan de vaarregels houdt. Of als je simpelweg de regels op het water niet zou kennen. Hieronder zetten we de belangrijkste vaarregels op een rij die je minimaal of in ieder geval zou moeten kennen voordat je met je bootje het water op gaat. De belangrijkste is eigenlijk; Goed zeemanschap.

zeilen op het veerse meer

Wat is goed zeemanschap?

Goed zeemanschap betekent eigenlijk heel simpel dat je altijd moet proberen om een ander vaartuig -groot en klein- niet hindert en alles zal doen om een aanvaring te vermijden. Dit betekent dus ook dat zelfs als je zelf voorrang hebt dit niet gaat nemen, voor welke omstandigheden dan ook.

Commerciële scheepvaart heeft altijd voorrang op pleziervaart

De commerciële scheepvaart heeft altijd voorrang (de grote vaartuigen hebben meestal voorrang op de kleine). Dit zijn meestal boten van meer dan 20 meter. Deze boten zijn namelijk beperkt in hun manoeuvres en kunnen ze vaak niet snel stoppen. Blijf altijd bij hen uit de buurt en navigeer er niet naar toe. Zo’n boot heeft vaak een dode hoek voor de boeg, waardoor de schipper je niet helemaal of niet meer kan zien. Als u zelf de stuurhut van het schip niet kunt zien dan ziet de schipper u ook niet.

Stuurboordwal heeft voorrang.

Als er een gemarkeerde vaarweg is, bijvoorbeeld een vaargeul die aangegeven is door rode en groene tonnen, of een andere natuurlijke vaarweg (bijvoorbeeld een rivier of kanaal), dan heeft degene die een smalle stuurboordzijde (dat is de rechterzijde van de vaarweg) houdt altijd voorrang.
Zeilboten en kleine zeilschepen hebben voorrang op roeiboten en kano’s, en deze hebben op hun beurt allemaal ook weer voorrang op kleine of grote motorboten. Dus onthoudt: Boten die worden voortbewogen door spierkracht gaan altijd voor op een door een motor aangedreven.

Motorboten ten opzichte van motorboten

Stuurboord heeft voorrang in open water zonder boeien of betonning. Op een tegenovergestelde koers buigen ze allebei naar stuurboord.

Zeilboten ten opzichte van zeilboten

Stuurboord maakt plaats voor bakboord. Dit betekent dat wie zijn zeil aan bakboord heeft, de voorkeur heeft boven wie zijn zeil aan stuurboord heeft.

Loef maakt plaats voor lij.

Deze regel is pas van toepassing als de zeilschepen kruisen en beide zeilen op dezelfde boeg hebben. De boot die aan de loefzijde (waar de wind vandaan komt) naar de andere boot moet dan wijken.

watervilla met sloepverhuur

Gedragsregels die gelden op de Nederlandse wateren

Naast deze vaarregels zijn er ook een aantal gedragsregels die gelden op het water. Net als in het straatverkeer zijn er natuurlijk ook regels die gelden op het water. Het gaat hier natuurlijk niet alleen om onze eigen rivier, meer, plas of kanaal, maar ook om het water dat je bevaart tijdens wedstrijden of tochten. Niet iedereen kent de regels die op het water gelden, daarom even een simpel overzicht hiervan. Voor de meer uitgebreidere versie van het vaarverkeersreglement raad ik u aan het reglement van de binnenvaartpolitie te raadplegen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en tussen grote boten.

Grote boten bedoelen we mee: Meer dan 20 meter lang of ze kunnen meer dan 12 personen vervoeren. Een kano is een kleine boot. Ook is er een verschil tussen zeilboten, motorboten en boten aangedreven door spierkracht. Een zeilschip wordt uitsluitend door zijn eigen zeilen voortbewogen, gebruikt een zeilschip een motor dan is het een motorboot. Een surfplank is dus een kleine zeilboot, en een gemotoriseerde zeilboot is geen zeilboot, maar een motorboot. Kano’s en roeiboten worden voortbewogen door spierkracht en hebben altijd voorrang op motorboten.

Kun je dichtbij andere boten komen?

Ja, dat mag en kan ook niet altijd worden vermeden. Houd er echter wel rekening mee dat een kano erg klein is in vergelijking met een boot. De schipper ziet je misschien niet eens. Denk dus vooral aan uw eigen veiligheid en zorg ervoor dat de schipper u gezien heeft en dat u niet te dicht bij de boot vaart.
Er zijn op het water ook een aantal verboden: Wordt een boot gesleept dan geef je ze allebei de ruimte. Je mag enkel langs een boot varen of volgen in het kielzog van het schip als je daar toestemming voor hebt van de schipper van dat schip. Wees voorzichtig bij het ‘meevaren’ met een boot, zodat je snelheid hoger wordt of je uit de wind kan blijven. Als men bezwaar maakt moet je niet in de buurt komen.

Ontmoetingen in en op het water

Heb je een huisje met sloep gehuurd en ga je varen met op een open water?
Soms komt het weleens voor dat je een ander schip tegenkomt. Het is dan niet altijd duidelijk aan welke kant je moet navigeren en daarom wordt het hieronder verduidelijkt. Bij het navigeren naar iemand toe, net als op de weg met een auto, moet je rechts aanhouden. Als je niet aan de rechterkant van het water vaart, draai dan naar rechts. Als je midden op een meer zit gelden de gebruikelijke regels, waarbij dus klein plaatsmaakt voor groot, een kano plaatsmaakt voor een zeilboot en een motorboot voor een kano. Als je een andere kano of roeiboot tegenkomt, moet je die allebei proberen te ontwijken.

Vernauwing of versmalling

Je moet zonder te stoppen door een vernauwing varen. Als je tegelijkertijd met een andere boot in een vernauwing terechtkomt, gelden de normale regels, waarbij dus klein plaatsmaakt voor groot, motor weer plaats maakt voor spierkracht of voor een zeil, spierkracht weer plaats maakt voor zeilen. Als er stroming is dan moet de boot die de stroming heeft gevolgd door en moet de andere boot wijken. Ook een groot schip dat tegen de stroom in vaart moet wijken voor een klein schip. Als de vernauwing naar rechts is, moet je doorgaan, anders moet je helaas wachten. In een vernauwing zijn er vaak tekens die de doorgang regelen. Net als op de weg gelden die borden boven de algemene regels.

Het inhalen van een andere boot, hoe doe je dat?.

Het inhalende schip zal dat het liefst doen aan de linkerkant. Als er voldoende ruimte is, kunt u ook wel rechts passeren. Inhalen net voor een ophaalbrug of sluis is echter niet toegestaan. Het vaartuig wat langzamer vaart moet het inhalen zo nodig vergemakkelijken. Maar er is een uitzondering: een groot schip hoeft niet mee te werken als het wordt ingehaald door een klein schip. Als uw kano wordt ingehaald door een zeilboot dan moet u passeren aan de kant waar de wind vandaan komt.

Kruisen van een boot

Wat wordt er verstaan onder een kruising? Je kruist een ander schip als je het tegenkomt, maar je vaart er niet naar toe en je haalt het ook niet in. De algemene regels zijn hier van toepassing: klein maakt plaats voor groot, motor maakt plaats voor spierkracht of zeil, spierkracht maakt plaats voor zeilen. Komt u nog een kano of roeiboot tegen, dan gaat u eerst rechts.

Het oversteken van een vaarweg, het in- of uitvaren van een haven, het in- of uitvaren van een vaarweg is alleen toegestaan als dit veilig kan en een ander schip daardoor niet plotseling en abrupt van koers hoeft te veranderen. Verder gelden de normale regels.
Hoe is de prioriteit voor water georganiseerd?
In een kano maken we ons in het algemeen geen zorgen over de voorrang, meestal laten we de andere boten toch wel eerst gaan. Toch is het wel fijn om te weten hoe het eigenlijk werkt.

kinderen op voordek zeilboot nederland

Groot en klein, zo werkt het

Over het algemeen moet een kleine boot plaats maken voor een grote boot. Het kleine maakt plaats voor het grote. Zo vermijd je een groot schip. Maar als een groot schip niet kan passeren omdat er een tegenligger nadert, dan moet het grote schip gewoon op zijn beurt wachten.

Kleine schepen ertussen

Als je in je kano nog een klein bootje tegenkomt, wordt het wat lastiger. Over het algemeen geldt de regel: motor maakt plaats voor spierkracht of zeil, spierkracht maakt plaats voor zeilen. Dus in een kano moet je wijken voor een zeilboot en een motorboot voor ons. Een motorboot denkt daar vaak anders over, wees dan dus verstandig en vermijd het zelf.

Kan die boot zomaar zulke hoge golven maken? Nee, je kunt er niets tegen doen, maar “een boot moet de vervelende beweging van het water zoveel mogelijk vermijden voor anderen”. Goed zeemanschap zou hier aangeven dat men niet met absurde snelheid langs andere boten moet varen die stil liggen aan een steiger, aan de wal of in de haven. In de haven is ook vaak een lage maximum snelheid waar men zich aan dient te houden.

Waar kan ik aanmeren met mijn boot?

Natuurlijk kan je aanmeren bij het gehuurde vakantiehuis met eigen aanlegsteiger. En als het vakantiepark een eigen jachthaven heeft, zal de daar ook kunnen aanmeren.
Er zijn plaatsen waar aanleggen niet is toegestaan, deze zijn dan duidelijk aangegeven met borden. Doe dit dan ook niet, want er staan redelijk forse boetes op. Aanleggen mag vaak bij de oevers, bijvoorbeeld langs de snelwegen. Op privéterrein moet u wel toestemming hebben van de eigenaar, dus let daar op. Waar u ook aan land gaat, gedraag u altijd netjes, dus laat sowieso geen rommel achter en maak ook niets kapot.

Heb ik verlichting nodig als ik met mijn boot in het donker vaar?

Hier zijn ook regels voor. Ja, zelfs een kano moet in het donker zijn licht aanzetten; Zit dat niet op een kano die in het donker vaart dan kan u dat ook een boete opleveren. Als u in het donker vaart, moet u een rondom wit licht op uw boot hebben. Dit is ook nodig tijdens de dag wanneer het zicht slecht is, bijvoorbeeld bij mist.

Wanneer heb je een vaarbewijs nodig?

In Nederland kunt u uw boot vaak overboord zetten. Maar soms heb je een vergunning nodig. Als u over grote binnenwateren en open water vaart. Als u een boot heeft van meer dan 15 meter. Of als je een boot hebt die meer dan 20 km per uur kan gaan. Of je een vaarbewijs nodig hebt en welke vaarbewijs, hangt dus af van het vaargebied, de grootte van de boot en de maximale snelheid die de boot kan halen. Bij snelle motorboten heb je zo ie zo altijd een vaarbewijs nodig.

Vaarbewijs halen

Als je het vaarbewijs wilt halen, kun je kiezen tussen 2 varianten, namelijk Klein vaarbewijs 1: hiermee mag je op alle kleine rivieren, kanalen en meren varen of Klein Vaarbewijs 2: Hiermee bevaar je ook de grote binnenwateren zoals de Ooster- en Westerschelde, het IJsselmeer en de Waddenzee.

heerlijk zeilen op het IJsselmeer

Hoe oud moet je zijn om een vaarbewijs te halen?

Je vaarbewijs haal je als je 18 jaar bent en vanaf dat moment mag je ook meteen in grotere en snellere boten het water op.

Waar haal je een vaarbewijs?

Wil je een vaarbewijs halen? Volg dan een online cursus bij een van de door de HISWA geaccrediteerde zeevaartscholen: Dit zijn onder andere Vaarwijs.nl, Vaarplezier, VBO Vaarcursussen en de Vaarbewijs Academy. Uiteraard zijn er nog meer bedrijven, scholen en instellingen waar je je vaarbewijs kunt behalen, maar bij een door Hiswa geaccrediteerde instelling weet je ook echt zeker dat alles tiptop in orde is. Hiswa is een vereniging waarin zowel scheepsindustrie als watersportbedrijven zijn aangesloten. Hiswa staat voor Handels Industrie Scheepvaart en Watersport.

Waar kunt u een boot of sloep huren?

Ontdek Nederland eens op een andere manier en huur een boot of sloep voor een pleziertocht over het water. Bij de bootverhuur bedrijven kun je een zeilboot, sloep of motorboot voor een dag, een dagdeel, voor een weekend of een week huren. Je hoeft geen ervaring te hebben en meestal geen vaarbewijs (grotere of zwaardere boten uitgezonderd). Ga lekker met een sloepje erop uit en geniet van het rustgevende gevoel van op het water dobberen. Neem vrienden mee en ga er een dagje van genieten. Vaar door rustige kanalen, over een meer of vaar een stukje en leg af en toe de sloep ergens aan. Huur een zeil boot en geniet van een heerlijke vaarvakantie of gewoon van een dagje zeilen! Voel de wind door je haren gaan, geniet van het opspattende water, bekijk de prachtige natuur en luister naar de rust en stilte.

Familieweekend en watervilla gehuurd?

Een familieweekend aan het water is extra genieten. Huur in dat geval een watervilla met aanlegsteiger.
Met familie heerlijk genieten op het water, neem lekker wat eten en drinken mee of ga sportief zeilen. Alles is mogelijk in Nederland, want waterrijk Nederland biedt vele mogelijkheden om er met de boot op uit te gaan. Vrijwel alle provincies bieden wel mogelijkheden om te zeilen of met een motorboot te varen.
Huur de juiste boot voor het doel en het vaargebied en geniet van een ontspannen familieweekend, vaar vakantie of een dagje zeilen. Vaak betaalt u geen reserveringskosten en alle boten zijn ook goed verzekerd, daar kunt u op vertrouwen. Mocht u pech hebben dan is hulp altijd in de buurt en de verhuurder komt dan direct naar u toe om u te helpen. U kunt maar liefst 99% van de boten huren zonder vaarbewijs en zelfs navigatiehulp is altijd mogelijk. Wellicht een goed idee voor uw volgende vakantie in Nederland!

Watersport en alcohol

Op een boot varen en alcohol, het is in de zomer een voor de hand liggende combinatie. Immers, met dat mooie warme weer een bootje aanleggen aan een steiger, een hapje, een drankje, biertje erbij of een wijntje, het lijkt bijna normaal zoals je dat thuis ook zou doen. Het is waar dat het ook om een rare, onverklaarbare reden best wel grappig is. Liggend aan de haven met een prachtig uitzicht is het gezelliger met een hapje en een drankje, soms ook alcohol inderdaad. Biertje bij aankomst, wijn met hapjes en een glas wijn bij het diner. Als je netjes aan wal ligt moet je alles zelf weten, alleen de volgende ochtend zal het je eraan herinneren. Dus zolang je niet gaat varen kan dat wel.

Anders is het als je dronken of aangeschoten aan het roer staat, waardoor je niet goed of niet snel genoeg reageert. We weten allemaal dat het verboden is, dat het gevaarlijk is, we beseffen allemaal ook dat als we in de auto moeten rijden, we het allemaal niet zouden doen als we gedronken hebben. Er zijn trouwens ook strikte regels voor het drinken van alcohol in water. Je zou niet de eerste dronken schipper zijn die een aanvaring veroorzaakt met grote schade of erger, persoonlijk leed. De waterpolitie zal het alcoholgebruik tijdens de vaart steeds strenger gaan controleren, en de boetes zijn niet mals.

zeilen tijdens zonsondergang

Watersportboetes

Watersportliefhebbers die een boete krijgen voor een overtreding, moeten rekening houden met aanzienlijke bedragen. Varen zonder een vaarbewijs kost een bootbestuurder € 550.
Snelheidsovertredingen zijn ook niet zo prettig: als je te hard vaart, tot 6 kilometer per uur, is dit nog € 100 (kleine boot), maar bij 15 kilometer overtreding is dit bedrag al verhoogd naar € 220. Als uw zoon of dochter even laat sturen en die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, wordt een boete van € 220 opgelegd.
Alcoholmisdrijven hoger dan 0,51 per duizend leiden steevast tot een dagvaarding.

Kan mijn hond mee op de boot?

Huisje aan het water huren met hond?
Het is mogelijk een huisje aan het water te huren waar je huisdier welkom is. Je ziet steeds meer honden op een boot, want als men een week of twee aan het varen is dan kan de hond niet alleen thuisblijven. Helaas is het met een hond op een boot altijd zeer goed opletten, bijvoorbeeld als de hond opeens in het water springt, wil gaan zwemmen of achter een vis of een vogel aan wil gaan. Daardoor komt verdrinking maar al te vaak voor bij honden.

Honden kunnen tuigje dragen of reddingsvest

Het wordt dan ook aanbevolen dat honden op een boot en ook in een jachthaven of haven altijd een tuigje te laten dragen als ze geen reddingsvest dragen. Maak hierbij wel de juiste keuze, want het harnas moet goed passen, comfortabel zijn en ook geschikt zijn voor het beoogde doel. De meest populaire harnassen zijn bedoeld als loopharnassen. Aan een tuigje voor een boothond worden verschillende eisen gesteld, dit in verband met de veiligheid ervan. Je moet de hond gemakkelijk kunnen grijpen als deze in het water valt, dus met de hand of met een bootstok, je moet deze ook op een loopplank een beetje kunnen ondersteunen bij het in- en uitstappen en uit het water kunnen tillen! Normale tuigjes zijn hiervoor niet geschikt omdat bij een val de hond al snel uit het tuigje kan glippen en deze meestal ook geen geschikt handvat heeft.

zeilboot op een meer

Reddingsvest voor honden

Een goed reddingsvest voorkomt natuurlijk dat je verdrinkt en mag daarom ook niet ontbreken aan boord. Reddingsvesten voor honden zijn verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten en prijzen. Een zwemvest van een goede kwaliteit is duurder, maar wel effectiever dan een simpel reddingsvest. Goedkope reddingsvesten dienen alleen als drijfmiddel en redden echt geen levens. Een goed reddingsvest voldoet aan de volgende eisen:
Zeer goed drijfvermogen met drijfvlakken rond de romp en borst die de hond in zijn natuurlijke zwemhouding houden.
Goed zichtbaar in het water, met levendige kleuren en reflecterende delen. Het is niet eenvoudig om een hond te vinden in grote wateren of met snelle stroming, bij slecht weer en in de schemering. Het reddingsvest moet een stevig handvat hebben en het reddingsvest moet gemakkelijk aan te trekken zijn en comfortabel zitten.

Meer regels voor een honden vakantie aan het water

Houd jonge honden en honden die watervogels achtervolgen altijd aangelijnd in de buurt van water. Laat uw hond wennen aan het water en leer hem of haar ook zwemmen. Leer een hond alleen met toestemming van u het water in te gaan.
Wat te doen als een hond in het water is gevallen en moet worden gered?
De belangrijkste richtlijnen bij ongevallen zijn: Denk bij het verlenen van eerste hulp toch altijd eerst aan uw eigen veiligheid. Bekijk ook de situatie; als er een sterke stroming in het water staat, loop dan stroomafwaarts zodat de hond er niet tegenin hoeft te zwemmen. Zoek een plek waar men dicht bij de hond kunt komen. Blijf altijd in contact met de hond door met een rustige stem te spreken en probeer verder oogcontact te maken. Als de hond u nadert pak hem dan bij de halsband, het tuigje of in de nek, en trek hem tegen de zijkant en tegelijkertijd iets omhoog zodat hij kan duwen. Zo komt de hond makkelijker aan wal. Als dit niet lukt vraag dan ook meteen anderen om hulp. Iedereen wil graag helpen om uw hond te redden, dus u staat er echt niet alleen voor.